Post Categories Uncategorized

Fmotorblock(min) Firstanalgesicrequest(min) Shivering(n) Nausea(n) Vomiting(n) PruritusFmotorblock(min) Firstanalgesicrequest(min) Shivering(n) Nausea(n) Vomiting(n) Pruritus(n) Group C (n=21) Group

Fmotorblock(min) Firstanalgesicrequest(min) Shivering(n) Nausea(n) Vomiting(n) PruritusFmotorblock(min) Firstanalgesicrequest(min) Shivering(n) Nausea(n) Vomiting(n) Pruritus(n) Group C (n=21)...